ინგლისური

ენის დონე;


საბაზო

  • A1- საწყისი.
  • A2-ელემენტარული.
  • A2+.

მარტივი მოსაუბრე, შეუძლია გაიგოს მარტივი წინადადებები, თუ ნელა ესაუბრებიან. ერთვება დიალოგში და განიხილავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საკუთარი ინტერესები, ოჯახის წევრების და მეგობრების აღწერა, რაიმე ამბავის მოყოლა . კომუნიკაციის დამყარება შეუძლია რუტინულ ინფორმაციაზე. ახერხებს გასცეს მარტივ კითხვებს პასუხი და თავადაც დასვას კითხვა.

საშუალო-დამოუკიდებელი

  • B1- საშუალო.
  • B2- მაღალი საშუალო.

დამოუკიდებელი მოსაუბრე. გამოხატავს საკუთარ ემოციებს, გრძნობებს. შეუძლია ჩამოაყალიბოს საკუთარი გეგმები და გამოცდილება. ადვილად ამყარებს კომუნიკაციას ინგლისურ ენოვან ადამიანებთან. შეუძლია დააფიქსიროს საკუთრი აზრი რაიმე თემაზე კამათის დროს.