საგანი                                                                                                 
მასწავლებელი
დაწყების დრო
დასრულების დრო