მოსწავლე                                                                     
კლასი
ქულა
თარიღი
მათემატიკა      
თოხაძე
V კლასი
5 / 10
01.01.2017
კუხალაშვილი
IV კლასი
7 / 10
01.01.2017
კუხალაშვილი
V კლასი
4 / 10
01.01.2017
ლოგიკა      
კუხალაშვილი
V კლასი
4 / 10
01.01.2017
ხელოვნება      
კუხალაშვილი
V კლასი
4 / 10
01.01.2017