2018 - 2019 სასწავლო წლის კალენდარი


  • საშაბათო სკოლის სასწავლო წელი ითვალისწინებს სამ სემესტერს.

  • 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღებია: 2018 წლის 24 სექტემბერი და 2019 წლის 22 ივნისი.

  • 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი ტრიმესტრი მთავრდება 2018 წლის 29 დეკემბერს. მეორე ტრიმესტრი იწყება 2019 წლის 15 იანვარს და მთავრდება 2018 წლის 31 მარტს. მესამე ტრიმესტრი იწყება 2018 წლის 31 მარტს და მთავრდება 2018 წლის 22 ივნისს.


  • უქმე დღეებია:
  • 29 დეკემბერი – 14 იანვარი – საშობაო არდადეგები
  • 26–29 აპრილი – აღდგომის დღესასწაული