თარიღი
კლასი
საგანი                                                                                                 
გადმოწერა
2019-03-23
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-23
2 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2019-03-23
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-23
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-23
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-23
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-23
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-23
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-23
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-23
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-16
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-16
2 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2019-03-16
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-16
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-16
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-16
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-16
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-16
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-16
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-16
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-09
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-09
2 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2019-03-09
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-09
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-09
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-09
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-09
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-09
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-09
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-09
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-02
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-02
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-02
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-02
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-02
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-02
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-02
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-03-02
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-03-02
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-23
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-23
2 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2019-02-23
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-23
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-23
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-23
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-23
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-23
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-23
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-23
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-16
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-16
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-16
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-16
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-16
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-16
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-16
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-16
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-16
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-09
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-09
2 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2019-02-09
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-09
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-09
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-09
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-09
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-09
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-09
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-09
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-02
2 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2019-02-02
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-02
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-02
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-02
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-02
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-02
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2019-02-02
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2019-02-02
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-15
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-15
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-15
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-15
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-15
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-15
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-15
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-15
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-15
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-08
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-08
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-08
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-08
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-08
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-08
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-08
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-08
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-08
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-01
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-12-01
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-01
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-01
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-01
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-01
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-01
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-01
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-12-01
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-12-01
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-24
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-11-24
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-24
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-24
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-24
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-24
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-24
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-24
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-24
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-24
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-17
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-11-17
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-17
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-17
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-17
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-17
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-17
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-17
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-17
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-17
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-10
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-11-10
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-10
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-10
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-10
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-10
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-10
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-10
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-10
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-10
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-10
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-03
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-11-03
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-03
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-03
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-03
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-03
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-03
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-03
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-03
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-11-03
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-11-03
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-27
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-10-27
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-27
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-27
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-27
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-27
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-27
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-27
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-27
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-27
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-27
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-10-20
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-10-13
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა