თარიღი
კლასი
საგანი                                                                                                 
გადმოწერა
2018-06-23
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-06-23
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-23
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-23
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-23
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-23
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-23
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-23
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-23
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-23
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-23
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-16
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-06-16
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-16
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-16
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-16
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-16
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-16
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-16
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-16
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-16
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-16
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-09
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-06-09
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-09
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-09
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-09
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-09
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-09
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-09
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-09
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-09
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-09
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-02
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-06-02
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-02
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-02
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-02
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-02
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-02
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-02
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-02
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-06-02
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-06-02
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-26
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-05-26
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-26
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-26
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-26
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-26
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-26
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-26
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-26
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-26
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-26
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-19
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-05-19
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-19
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-19
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-19
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-19
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-19
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-19
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-19
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-19
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-19
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-12
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-05-12
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-12
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-12
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-12
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-12
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-12
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-12
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-12
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-12
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-12
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-05
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-05-05
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-05
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-05
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-05
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-05
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-05
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-05
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-05
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-05-05
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-05-05
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-28
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-04-28
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-28
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-28
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-28
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-28
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-28
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-28
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-28
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-28
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-28
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-21
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-04-21
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-21
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-21
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-21
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-21
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-21
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-21
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-21
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-21
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-21
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-14
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-04-14
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-14
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-14
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-14
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-14
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-14
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-14
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-14
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-04-14
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-04-14
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-31
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-03-31
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-31
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-31
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-31
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-31
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-31
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-31
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-31
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-31
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-31
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-24
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-03-24
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-24
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-24
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-24
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-24
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-24
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-24
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-24
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-24
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-24
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-17
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-03-17
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-17
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-17
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-17
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-17
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-17
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-17
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-17
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-17
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-17
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-10
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-03-10
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-10
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-10
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-10
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-10
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-10
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-10
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-10
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-10
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-10
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-03
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-03-03
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-03
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-03
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-03
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-03
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-03
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-03
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-03
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-03-03
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-03-03
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-24
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-02-24
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-24
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-24
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-24
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-24
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-24
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-24
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-24
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-24
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-24
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-17
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-02-17
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-17
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-17
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-17
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-17
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-17
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-17
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-17
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-17
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-17
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-10
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-02-10
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-10
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-10
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-10
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-10
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-10
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-10
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-10
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-10
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-10
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-03
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-02-03
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-03
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-03
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-03
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-03
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-03
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-03
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-03
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-02-03
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-02-03
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-27
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-01-27
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-27
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-27
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-27
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-27
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-27
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-27
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-27
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-27
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-27
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-20
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-20
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-20
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-20
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-20
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-20
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-20
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-20
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-01-20
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-01-20
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-23
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-23
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-23
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-23
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-23
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-23
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-23
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-23
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-23
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-23
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-16
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-16
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-16
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-16
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-16
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-16
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-16
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-16
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-16
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-16
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-09
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-09
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-09
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-09
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-09
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-09
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-09
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-09
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-09
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-09
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-02
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-02
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-02
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-02
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-02
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-02
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-02
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-02
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-12-02
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-12-02
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-25
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-25
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-25
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-25
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-25
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-25
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-25
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-25
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-25
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-25
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-18
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-18
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-18
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-18
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-18
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-18
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-18
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-18
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-18
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-18
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-11
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-11
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-11
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-11
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-11
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-11
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-11
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-11
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-11
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-11
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-04
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-04
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-04
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-04
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-04
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-04
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-04
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-11-04
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-11-04
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-28
1 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-28
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-28
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-28
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-28
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-28
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-28
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-28
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-28
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-28
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-14
1 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-14
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-14
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-14
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-14
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2017-10-14
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2017-10-14
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა