თარიღი
კლასი
საგანი                                                                                                 
გადმოწერა
2018-10-20
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-10-20
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-20
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-20
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
1 კლასი
ჭადრაკი
გადმოწერა
2018-10-13
2 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
2 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
3 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
3 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
4 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
4 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
5 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
5 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა
2018-10-13
6 კლასი
მათემატიკა
გადმოწერა
2018-10-13
6 კლასი
ლოგიკა
გადმოწერა