მშობლის მონაცემები

სახელი*
გვარი*
ელ–ფოსტა*
ტელეფონი*

ბავშვის მონაცემები

პირადი ნომერი*
სახელი*
გვარი*
დაბადების თარიღი*
ქალაქი*
სკოლა*
კლასი*
სასწავლო კურსი