მშობლის მონაცემები

ელ–ფოსტა*
სახელი*
გვარი*
ტელეფონი*
პაროლი*
გაიმეორეთ პაროლი*

ბავშვის მონაცემები

პირადი ნომერი*
სახელი*
გვარი*
დაბადების თარიღი*
ქალაქი*
სკოლა*
კლასი*
ფილიალი*