საგანი                                                                                                 
მასწავლებელი
დაწყების დრო
დასრულების დრო
I კლასიშაბათი
ლოგიკა
ხათუნა რაზმაძე
12:15
13:00
ხელოვნება
ნინი მძელური
13:00
14:00
მათემატიკა
ხათუნა ფოფხაძე
14:00
14:45
II კლასიშაბათი
მათემატიკა
ხათუნა ფოფხაძე
12:15
13:00
ხელოვნება
ნინი მძელური
13:00
14:00
ლოგიკა
ხათუნა რაზმაძე
14:00
14:45
III კლასიშაბათი
ლოგიკა
დაჩი ნანობაშვილი
11:00
12:00
ხელოვნება
ნინი მძელური
12:00
13:00
მათემატიკა
ხათუნა ფოფხაძე
13:00
14:00
IV კლასიშაბათი
მათემატიკა
ირმა გასიტაშვილი
11:00
12:00
ხელოვნება
ნინი მძელური
12:00
13:00
ლოგიკა
დაჩი ნანობაშვილი
13:00
14:00
V კლასიშაბათი
მათემატიკა
ირმა გასიტაშვილი
10:00
11:00
ხელოვნება
ნინი მძელური
11:00
12:00
ლოგიკა
დაჩი ნანობაშვილი
12:00
13:00
VI კლასიშაბათი
ლოგიკა
მარინა ბუაძე
10:00
11:00
ხელოვნება
მაცაცო ბოცვაძე
11:00
12:00
მათემატიკა
ირმა გასიტაშვილი
12:00
13:00