საგანი                                                                                                 
დაწყების დრო
დასრულების დრო
I კლასიშაბათი
ლოგიკა
12:00
12:45
მათემატიკა
13:00
13:45
ხელოვნება
14:00
14:30
II კლასიშაბათი
მათემატიკა
12:00
12:45
ხელოვნება
13:00
13:45
ლოგიკა
14:00
14:30
III კლასიშაბათი
ლოგიკა
11:00
12:00
ხელოვნება
12:00
13:00
მათემატიკა
13:00
14:00
IV კლასიშაბათი
მათემატიკა
11:00
12:00
ხელოვნება
12:00
13:00
ლოგიკა
13:00
14:00
V კლასიშაბათი
მათემატიკა
10:00
11:00
ხელოვნება
11:00
12:00
ლოგიკა
12:00
13:00
VI კლასიშაბათი
ლოგიკა
10:00
11:00
ხელოვნება
11:00
12:00
მათემატიკა
12:00
13:00