მთლიანი კურსი

ლოგიკა მათემატიკა ხელოვნება ფსიქოლოგია

a 900სწავლების პერიოდი
23.09.2017 – 17.07.2018

მთლიანი კურსი

ლოგიკა მათემატიკა ხელოვნება ფსიქოლოგია

a 855

TBC ბანკის თანამშრომლებისთბის –5%
სწავლების პერიოდი
23.09.2017 – 17.07.2018

მთლიანი კურსი

ლოგიკა მათემატიკა ხელოვნება ფსიქოლოგია

a 830

2 ან მეტი მოსწავლისთვის
სწავლების პერიოდი
23.09.2017 – 17.07.2018

მათემატიკა

VII-XII კლასი

a 100სწავლების პერიოდი
23.09.2017 – 17.07.2018

ჭადრაკი

I-XII კლასი

a 35სწავლების პერიოდი
23.09.2017 – 17.07.2018

ინგლისური

I-XII კლასი

a 100სწავლების პერიოდი
23.09.2017 – 17.07.2018