საშაბათო სკოლა

ასაკი : 1 – 6 კლასი

3 საათიანი პროგრამა : მათემატიკა, ლოგიკა,ხელოვნება, წიგნიერება, შეხვედრები ფსიქოლოგთან.

ჯგუფში მაქსიმუმ 12 მოსწავლე.

საფასური

მთელი წლის საფასურია 900 ლარი

3 თვის წინსწრებით გადახდის შემთხვევაში – 270 ლარი (თვეში 90 ლარი)

ყოველთვიურად გადახდის შემთხვევაში – თვეში 100 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობები

მეცადინეობის ხანგრძლივობა კვირაში 2–ჯერ, 3 საათი

გჯუფში ბავშვების რაოდენობა 4–6 მოსწავლე

1-6 კლასი

მათემატიკა + ლოგიკა – 8 შეხვედრა 100 ლარი

მათემატიკა ინგლისურად – 8 შეხვედრა 120 ლარი

ინგლისური – 8 შეხვედრა 100 ლარი

7–10 კლასი

მათემატიკა – 8 შეხვედრა (100 ლარი)

მათემატიკა ინგლისურად – 8 შეხვედრა (140 ლარი)

ფიზიკა – 8 შეხვედრა (100 ლარი)

ინგლისური – 8 შეხვედრა (100 ლარი)

11–12 კლასი

მათემატიკა – 8 შეხვედრა (100–130 ლარი)

ინგლისური – 8 შეხვედრა (120–150 ლარი)

ფიზიკა – 8 შეხვედრა (100–130 ლარი)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – 8 შეხვედრა (120 ლარი)

სპეც.შეთავაზება Gmschool- ის მოსწავლეებს

ჭადრაკი – 4 შეხვედრა (35 ლარი), 8 შეხვედრა (60 ლარი)

ლიტერატურული სახელოსნო – 4 შეხვედრა (60 ლარი)

მეხსიერების აკადემია – 4 შეხვედრა (35 ლარი)